Schmidt Nielsen – Rådgivende Ingeniørfirma

Betonkonstruktioner

Vi udfører alles slags beregninger for betonkonstruktioner:

  • Insitu-bjælker
  • Insitu-betondæk
  • Bærende/ ikkebærende terrændæk
  • Støttemure
  • Betonelementbyggeri
  • Fundamenter
Luk menu