Schmidt Nielsen – Rådgivende Ingeniørfirma

Solcelleforankringer

Et solcelleanlæg på et tag betyder altid en ekstra belastning for bygningen, specielt for tagkonstruktionen.

Bygningens tag skal undersøges af en ingeniør for solcelleanlæggets ekstra last.

Vi kan rådgive om egnede forankringsmetoder gennem din tagbelægning ( tegl, eternit, flade tage , facader).

Læs også følgende arrikel fra ingeniøren om emnet:

http://ing.dk/artikel/133383-fejlmonterede-solceller-kan-goere-tusindvis-af-tage-utaette

http://ing.dk/grupper/solceller/opslag/Taget-skal-kunne-b-re-dit-solcelleanl-g

Luk menu