Betonkonstruktioner


Væg element

Vendeltrappe
Vi udfører alles slags beregninger for betonkonstruktioner:
  • Insitu-bjælker
  • Insitu-betondæk
  • Bærende/ ikkebærende terrændæk
  • Støttemure
  • Betonelementbyggeri
  • Fundamenter
Schmidt Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma
SCHMIDT NIELSEN ApS
Rådgivende Ingeniørfirma F.R.I.
Svendborgvej 226
DK-5260 Odense S
mobil.: +45 2186 5339
skype: schmidt_nielsen
msn@schmidtnielsen.dk
www.schmidtnielsen.dk Design & coding by YESBOSS.dk